top of page
צילום : סוזי לוינסון
2020
דירה בגבעתיים
דירת 4 חדרים ששופצה מהיסוד עבור זוג בשנות ה 60, הזוג עבר מבית רחב ידיים לדירה במרכז והיה חשוב למקם את כל חפציו .המיוחדים וליצור שטחי אחסון רבים עבור זה
פתיחת המטבח לכדי חלל אחד והפיכתו למטבח מותאם עבורם כבשלנים וכמארחים, יחידת הורים מעוצבת ונעימה והתאמת הפתחים לגיל מבוגר יותר.

מזל גלבוע

bottom of page