top of page
צילום: ליאור טייטלר
2018
דופלקס הוד השרון
הפרויקט נמשך כחודש מטרת השידרוג הייתה להתאים את הדירה לצרכי הלקוח העכשוויים.

מזל גלבוע

bottom of page