top of page
צילום: ליאור טייטלר
2017
בית פרטי ביהוד
הפרויקט נמשך כשלושה חודשים בית פרטי לזוג+3 , הבית נרכש בנוי, נעשו בו שינויים פנים מבניים
כל רצפת הבית חופתה בפרקט למעט חדרי רחצה.

מזל גלבוע

bottom of page